Reklamační formulář

Tento reklamační formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné reklamační době.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrží reklamované zboží od kupujícího!